Komende Evenementen

Geen evenementen

Kalender

Februari 2021
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6

Sponsoren

 • Harley & Bikes
 • Primera
 • Edwin Koeriers
 • Fliessen XL

Veld in winter

Vanwege de winterse omstandigheden hebben wij vanuit UDI besloten om alle trainingen voor deze week niet door te laten gaan.

Met vriendelijke groeten,

VV UDI 08-02-2021

 

 

 

 

De KNVB heeft woensdag de routekaart voor het amateurvoetbal gepresenteerd 03-02-2021

De KNVB heeft woensdag de routekaart voor het amateurvoetbal gepresenteerd1024 1De KNVB heeft woensdag de routekaart voor het amateurvoetbal gepresenteerd1024 2

Regio Cup vervangt competitie voor groot deel amateurvoetbal 2-02-2021

Regiocup1024 1Regiocup1024 2

 

 

 

 

 

Algemene jaarvergadering 2020

Beste leden,

Vanwege de huidige Corona regelgeving wordt de algemene jaarvergadering uitgesteld tot volgend jaar. Zodra er een nieuwe datum kan worden vastgesteld zal deze worden gemeld.

Bestuur vv UDI

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM per 14 oktober 2020

 

Inleiding

 

Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22.00 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

 

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

 

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

 

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

 

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

 

Kaders Rijksoverheid per 14 oktober 2020

 

Algemene uitgangspunten

 

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;

 • pas hygiëne toe;

 • houd 1,5 meter afstand; • werk zoveel mogelijk thuis;

 • vermijd drukte.

  Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 

 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook vandeze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;

 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

  Extra uitgangspunten

 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft deverantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat dedeelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;

 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoudmoet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezagdaadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie enhandhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

  NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.

  Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

 

Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport

 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Omsportverenigingen op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd.

 • voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medischmondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;

 • vermijd drukte;

 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

 • schud geen handen;

 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

   

 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van desportactiviteit, deze vragen die je stel zijn hier vindbaar;

 • regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;

 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;

 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;

 • officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd  als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectiesporters;

 • sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;

 • voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen perzelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;      o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;      o zij niet mengen.

 • voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:    o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;    o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;       o zij niet mengen.

  • trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;

  • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;

  • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnenmeerdere groepjes naast elkaar sporten;

  • wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort;

  • zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;

  • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen; 

  • voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andererichtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokaleautoriteiten;

  • kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/vereniging;

  • sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits erwordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;

  • toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;

  • accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub)sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctieis dicht;

  • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;

  • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;

  • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan eraltijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie   (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werkals sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;

  • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken metde gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 

  • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters enbezoekers of tref daarvoor maatregelen;

  • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;

  • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde enveilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens indezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje tedragen;

  • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

  • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;

  • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligersen sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meterafstand van elkaar kunnen houden;

  • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers,medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of zezichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;

  • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;

  • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);

  • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planningaf met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbiedersop de locatie; 

  • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag. Denk hierbij aantoiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;

  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit  wedstrijd;

  • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreen(waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;

  • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijzewaarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;

  • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de trainingbij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

  • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn errichtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeftaan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;

 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;

 • in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.